cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Medijska slika svijeta

Hrvatsko društvo pisaca, časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa i Centar za vizualne studije iz Zagreba organiziraju u Zagrebu, 13. i 14. lipnja 2012. godine u Vili Arko, Basaričekova 24, interdisciplinarni simpozij na temu Medijska slika svijeta: Od proizvodnje stvarnosti do aparata moći.

Naše doba vladavine umreženih društava u globaliziranoj ekonomiji, politici i kulturi određeno je primatom medija, informacija i komunikacije. Digitalne mreže komunikacije nisu tek tehničko-tehnološko sredstvo razmjene neutralnih poruka između korisnika u kulturno pluralnim društvima, nego temeljni način novomedijske komunikacije društvenih subjekata/aktera u uspostavi simboličke i stvarne moći u svijetu. Novonastale post-discipline društveno-humanističkih znanosti od 1990-ih godina (kulturalni studiji, vizualni studiji, mediologija, informacijske znanosti, znanosti o slici, teorije novih medija, filozofija medija, sociologija cyberkulture, komunikacijske teorije) pokušavaju stvoriti novu mentalnu mapu za razumijevanje odbjegle stvarnosti koja sve više ima karakter entropije i emergencije svijeta, a sve manje one stvarnosti koju opisuju pojmovi iz doba klasične moderne epistemologije kao što su bili subjekt, reprezentacija, nacija-država, fiksni identitet, suverenost. Govor o medijima od McLuhana i Flussera do današnjih interdisciplinarnih medijskih studija upućuje na odnos između dijaloga i diskursa u društvu, politici, kulturi, umjetnosti koji zahtijeva brižnu argumentaciju i analizu uvjeta mogućnosti etički odgovornoga djelovanja. Medijska slika svijeta nije tek stoga samo rezultat digitalnoga doba globalne ekonomije i tehno-kulture, već konstrukcija kompleksne stvarnosti sa svim neizbježnim posljedicama ovoga mediologijskoga obrata. Simpozij ima namjeru otvoriti pitanje novoga načina razumijevanja medija, medijalnosti i komunikacije iz različitih filozofijskih i znanstvenih gledišta, te u situaciji krize aktualnih modela globalnih medijskih strategija moći preispitati akademsku i institucionalnu fragmentaciju znanja i metoda uspostave interakcije između raznolikih subjekata/aktera u medijskome dijalogu i diskursu.

Program

13. lipnja 2012. (srijeda)

9. 30   Uvodna riječ i otvaranje simpozija
9. 40 Žarko Paić: Moć mediosfere: događaj, mreža, ideologija
10.00 Milan Galović: Mediji u tehničko doba
10.20 Nadežda Čačinovič: Mediji prije medija: u čast Friedricha A. Kittlera
10.40   Rasprava
11.10   Pauza za kavu
11.30 Vesna Srnić: Elektronski mediji i estetika u postfeminističkoj teoriji
11.50 Petra Krpan: U bezdanu simulacije: o Baudrillardovoj kritici medija
12.10   Rasprava
12.30 Dražen Katunarić: Mediji: od cenzure do sensure
12.50 Andrej Nikolaidis: Write of the Living Dead: strategije moći i masovni mediji u živućem mrtvom društvu
13.10   Rasprava
14.00   Pauza za ručak
16.00 Dalibor Martinis: Pogled u neviđeno: video film Egipatske stube Odese
16.20 Vinko Penezić i Krešimir Rogina: Arhitektura kao medij
16.40   Rasprava
17.00 Leonida Kovač: Pušenje, sjećanje i radna memorija: uz multimedijalnu instalaciju Ksenije Turčić Pušenje
17.20 Laura Potrović: Operativni teatar Tijela: anatomija postajanja
17.40 Krešimir Purgar: Estetika transparencije: medijalizacija u književnom tekstu
18.00   Rasprava
19.30   Predstavljanje časopisa za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti TVRĐA, br. 1-2/2011. u Knjižnici i čitaonici „Bogdan Ogrizović“, Preradovićev trg 5, Zagreb. Sudjeluju: Ljiljana Filipović, Leonida Kovač, Adrian Oproiu, Žarko Paić

14. lipnja 2012. (četvrtak)

10.00 Mario Vrbančić: „Izbavljenje imagea“: politička teologija filma
10.20 Boris Gunjević: Kapitalizam kao religija – religija kao kapitalizam: uz teološku kritiku medijske racionalnosti
10.40   Rasprava
11.00 Zrinjka Peruško: Popularna politika – demokratizacija ili banalizacija participacije u žanru neposrednog govora
11.20 Anđelko Milardović: Proizvodnja pseudo-događaja i simulacija demokracije
11.40   Rasprava
12.00   Pauza za kavu
12.20 Katarina Peović Vuković: Digitalno-mrežna paradigma i ideološki aparati „post-ideološkog doba“
12.40 Hajrudin Hromadžić: Teorijsko-epistemološke postavke problema medijske konstrukcije društvene realnosti
13.00 Marijan Krivak: Mediji kao prazan objekt: od „društvene mreže“ do „društva nadzora“
13.20   Rasprava
14.00   Pauza za ručak
16.00 Boris Ružić: Dijalektika medijske pismenosti: od šuma do značenja
16.20 Sead Alić: Komunikacijski stampedo
16.40   Rasprava
17.00   Završna rasprava i zatvaranje simpozija

Svim izlagateljima na simpoziju bit će na raspolaganju uporaba laptopa i vizualna prezentacija.

Poziv na sudjelovanje

Pozivamo Vas da sudjelujete na simpoziju i pridonesete svojim prilozima znanstvenoj artikulaciji medijskih studija u svjetlu suvremenih interdisciplinarnih promišljanja odnosa informacijsko-komunikacijskih tehnologija, društva, politike, umjetnosti i kulture. Za vrijeme dvodnevnoga rada simpozija problematizirat će se:

  1. Kritička teorija medija danas: od mediologije, znanosti o slici do filozofije medija – problemi jezika i razumijevanja medijske slike svijeta; promjene paradigmi komunikacije; formi medija i društvenih kritika reprezentacije slike; analize tehno-znanstvene konstrukcije opažaja i vizualizacije; digitalnoga privida i kibernetičke estetike.
  2. Društvene strategije moći i masovni mediji: od komunikologije, politologije moći do sociologije novih medija – problemi određenja struktura i subjekata/aktera moći u doba globalnih umreženih društava; političke strategije otpora dominantnim medijskim politikama; ideologijska preobrazba stvarnosti u digitalnom dobu; društvene mreže i dosezi „virtualne subverzije“ neoliberalnoga kapitalizma.
  3. Umjetnost kao performativno-konceptualni obrat u doba medija: od performativnih studija do intermedijalnih/transmedijalnih praksi – problemi tjelesnosti i reproduktivnosti događaja; vizualne umjetnosti i aparati moći; kritika društva spektakla i mogućnosti umjetnosti u digitalnom okružju; muzealiziranje svijeta života i re-enactment; digitalne estetike i komunikacija suvremene umjetnosti.
  4. Kultura i razvitak društvenih mreža: medijske politike u pluralnim društvima danas; multikulturalizam i interkulturalizam kao medijski sukob ili dijalog kultura; tehnokultura i novi subjekti participacije; alternative i projekti za budućnost.

Izlaganja sudionika simpozija, podijeljenog u četiri tematska okružja, ograničena su na 20 minuta, nakon čega slijedi rasprava. Očekujemo i radujemo se Vašem sudjelovanju. Sve informacije o organizaciji simpozija, popratnim sadržajima i promocijama knjiga i časopisa vezanih uz simpozij, bit će dostupne na web stranici Centra za vizualne studije.

Jezik simpozija: hrvatski.

Tekstovi izlaganja sa simpozija bit će objavljeni u jednoj od publikacija časopisa Tvrđa i Images – Journal for visual studies 2013. godine. Molimo Vas da potvrdite sudjelovanje na simpoziju do 20. svibnja 2012. godine. Naslov Vašeg izlaganja i sažetak (20 redaka teksta) pošaljite na adresu: info@vizualni-studiji.com (subject: tekst za simpozij) ili na mail-adresu: zarko.paic@zg.t-com.hr do 30. svibnja. 2012. godine.

Kontakt

Dr. sc. Žarko Paić, docent na Tekstilno-tehnološkom fakultetu i Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i glavni urednik časopisa Tvrđa;

Krešimir Purgar, glavni istraživač u Centru za vizualne studije iz Zagreba i glavni urednik časopisa Images - Journal for visual studies.

Hrvatsko društvo pisaca
Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa
Basaričekova 24, 10 000 Zagreb

Centar za vizualne studije
Prisavlje 8, 10 000 Zagreb