cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Posthumano stanje i perspektive umjetnosti: Životinja – Čovjek – Stroj

Interdisciplinarni simpozij
15. i 16. prosinca 2016, Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, Zagreb, Dvorana Gorgona

Ove godine časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa u suradnji s Centrom za vizualne studije iz Zagreba i Muzejem suvremene umjetnosti organizira interdisciplinarni simpozij s temom Posthumano stanje i perspektive umjetnosti: Životinja – Čovjek – Stroj na kojem će filozofi i teoretičari suvremene umjetnosti i novih medija analizirati kako se i na koji način u digitalno doba masovnih komunikacija uspostavlja odnos između tradicionalnih kategorija umjetnosti i različitih novonastalih znanosti i tehnologije (neuroznanosti, kognitivizam, kibernetika). Pritom je u prvome planu razmatranje najnovijih dostignuća iz paradigme posthumanizma/transhumanizma iz koje se odnos životinje, čovjeka i stroja razumije horizontalno, a to znači evolucijski i singularno. Simpozij ima zadatak propitati nove teorijske putove u razumijevanju naše tehno-kulture s kojom se otvaraju mogućnosti konstrukcije novih svjetova imaginacije. Simpozij će pratiti multimedijalni umjetnički projekti velike retrospektivne izložbe Dalibora Martinisa u prostorima Muzeja suvremene umjetnosti.

Raspored simpozija i sažeci izlaganja

Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa zajedno s Centrom za vizualne studije iz Zagreba od 2007. godine kontinuirano organizira konferencije, simpozije, kolokvije o teorijskome razmatranju problema kulture i medija, vizualne kulture, vizualnih komunikacija, estetike i kritičke teorije kulture s nakanom da u našim okvirima potaknemo na suradnju širi krug istraživača složenih fenomena kulture i suvremene umjetnosti u digitalno doba.

2007. godine održana je međunarodna konferencija Vizualna konstrukcija kulture s glavnim govornikom prof. dr.  Keithom Moxeyem sa sveučilište Columbia, SAD, a radovi s konferencije objavljeni su u zborniku u izdanju HDP-a i Izdanja Antibarbarus 2008. godine. 2012. godine održan je simpozij na temu Medijska slika svijeta, potom iste godine kolokvij časopisa Tvrđa – Nadolazeće mišljenje: Heidegger i Deleuze. 2013. je tema bila Suvremena umjetnost u doba spektakla, a u studenom iste godine održana je u Zagrebu međunarodna konferencija Vizualni studiji kao akademska disciplina s glavnim govornikom prof. dr.  W.J.T. Mitchellom sa sveučilišta u Chicagu, najznačajnijim teoretičarem slikovnoga obrata. 2014. godine održan je simpozij na temu Estetika i tehno-znanosti danas, a 2015. tema je bila Biopolitika i transformacija kulture. Pristupi teorijskom razumijevanju Raznolikih, ali bitno povezanih područja estetike, novih medija i suvremene umjetnosti obuhvaćeni su u rasponu od filozofijskih, semiotičkih i povijesno-umjetničkih do kulturologijskih, dramatologijskih i inih sfera što čine današnju kompleksnu situaciju odnosa teorije i svijeta u doba tehno-znanstvene konstrukcije.

Tematska okružja simpozija:

Filozofija umjetnosti i tehno-znanosti danas

Znanstveno-umjetnički odbor simpozija: