cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Izdanja

Krešimir Purgar (ur.): Vizualni studiji

Ovaj zbornik tekstova želi predstaviti hrvatskoj javnosti novu, izuzetno dinamičnu disciplinu koja je posljednjih petnaestak godina stekla veliku popularnost, pogotovo u američkim akademskim i stručnim krugovima - vizualne studije. Riječ je o jedinoj disciplini koja je danas u stanju otvoriti pitanja o cjelokupnom polju vizualnosti, od povijesti umjetnosti, vizualne semiotike, popularne kulture, filma, reklama itd; ali što je još važnije, interakcijom ovih disciplina i ponuditi neke važne odgovore ili barem uputiti na metodologiju kojom možemo pristupiti suvremenim vizualnim iskazima.

Tekstovi u knjizi raspoređeni su logično, primjereno linearnom čitanju zbornika od početka do kraja, kako bi se postupno obrazložili smisao, konotacije i posljedice teorije slikovnog obrata. Takva će organizacija zbornika od posebne koristi biti studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija kulture, vizualnih umjetnosti, medija i filma na hrvatskim sveučilištima. Riječ je o iznimno vrijednom prijevodnom znanstvenom djelu, knjizi koja popunjava važne praznine u domaćoj znanstvenoj i stručnoj literaturi te olakšava interdisciplinarno povezivanje struka iz područja znanosti o umjetnosti s interdisciplinarnim znanstvenim poljima suvremene teorije medija, (popularne) kulture i vizualnosti.

Dr. sc. Nikica Gilić, Filozofski fakultet, Zagreb

Ovaj zbornik tekstova želi predstaviti hrvatskoj javnosti novu, izuzetno dinamičnu disciplinu koja je posljednjih petnaestak godina stekla veliku popularnost, pogotovo u američkim akademskim i stručnim krugovima - vizualne studije. Riječ je o jedinoj disciplini koja je danas u stanju otvoriti pitanja o cjelokupnom polju vizualnosti, od povijesti umjetnosti, vizualne semiotike, popularne kulture, filma, reklama itd; ali što je još važnije interakcijom ovih disciplina i ponuditi neke važne odgovore ili barem uputiti na metodologiju kojom možemo pristupiti suvremenim vizualnim iskazima. Knjiga je podijeljena u pet cjelina:

  1. Znanost o slici u vrijeme slikovnog obrata
  2. Pobuna starih slika i nova povijest umjetnosti
  3. Filmski studiji u proširenom polju slike
  4. Medijska stvarnost i spektakularne slike
  5. Prema filozofiji slike u suvremenoj umjetnosti

Svako od poglavlja donosi nekoliko tekstova priznatih svjetskih stručnjaka koji prezentiraju jedan case study relevantan za područje i interdisciplinarnu metodu vizualnih studija. Prvo poglavlje problematizira pojam slike danas, onako kako ga tumače W.J.T. Mitchell i pretežno njemačka, vrlo utjecajna znanost o slici. Drugo poglavlje problematizira odnos vizualnih studija i tradicionalne povijesti umjetnosti ukazujući na potrebu da disciplinarne historiografske znanosti uđu u dijalog sa suvremenom kulturom, a napose s modernom civilizacijom slike. Tekstovi u trećem poglavlju pokazuju na koji način može i jedna relativno mlada i inovativna akademska disciplina, poput filmskih studija, učiniti zanimljivijim i produktivnijim područje vlastitog interesa kada filmskim slikama pridruži slikarstvo, semiotiku, psihoanalizu, suvremenu interpretaciju mitova itd. Četvrto poglavlje bavi se društvom spektakla, popularnom kulturom i interakcijama tzv. visoke i niske umjetnosti. Peto poglavlje dovodi u pitanje načine na koje promatramo suvremenu umjetnost, ponajprije kritičku i teorijsku refleksiju o njoj, sugerirajući da je suvremena umjetnost neiscrpna zaliha potencijalnih značenja koja privilegira poziciju promatrača i njegove kulturološki uvjetovane interpretacijske sposobnosti.

Ova knjiga pristupa problemu slike i vizualnim iskazima koji nas okružuju na dinamičan i neočekivan način kako bi senzibilizirala čitatelja za novu globalnu vizualnu kulturu u kojoj svi mi jednako participiramo i za koju moramo razviti nove osjetilne i metodološke alate. Vizualni studiji - interdisciplinarni uvod u kulturu slike u tome će podjednako pomoći stručnjacima, studentima humanističkih i društvenih disciplina kao i svima koji žele razumjeti fenomene vizualnosti danas.

     

Prednje korice

Stražnje korice

Sadržaj
(PDF, 47 KB)

Norman Bryson: Géricault i "muškost"
(PDF, 3,3 MB)

Knjiga se može nabaviti u knjižarama i online u Superknjižari.