cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Projekti

Urbane intervencije »Raz/otkrivanje«

Teško vidljive metode, korištene kao teško u okolini raspoznatljive intervencije u urbani prostor, upućuju na zakonitosti percepcije, koja, tražeći od nas više pažnje, traži i stvaranje odnosa prema stvarnosti, odnosno traži mišljenje. Dakle, odgajanje percepcije ima za rezultat razvijanje mišljenja, neophodno za svakodnevno snalaženje u stvarnosti, kao i odnosu prema umjetnosti. Čini nam se da se ovakvo razmišljanje nužno povezuje s konceptualnim praksama i s njima povezanim urbanim intervencijama. Naime, pokazalo se da se "teško vidljive" intervencije oslanjaju na iskustvo "Nove umjetničke prakse", ali da se naslanjaju i na novo, u međuvremenu nastalo, perceptivno iskustvo, a ono nužno ima veze s teorijom slike.

Tako što unose istraživanje prirode umjetnosti, odnosa jezika i osnovnih izražajnih sredstava, "povijesni" konceptualni umjetnici (poput svojevrsnih teoretičara slike) unose drugačiji, konceptualni, tautološki (ponekad iracionalan, ponekad racionalan), označavajući odnos prema umjetničkom znaku. Zapravo, prema Kosuthu, jedino je konceptualna umjetnost ujedno i (prava) umjetnost. Suvremene pak intervencije nužno se naslanjaju i povezuju s povijesnim umjetničkim praksama, no istovremeno traže usvajanje novog rječnika snalaženja u prostoru: jezika slike i medija, odnosno nove konstrukcije stvarnosti.

Konceptualna umjetnost, koje je lokalni denotat naziv "Nova umjetnička praksa", poziva na čitanje od nulte točke, odnosno, dopušta da se ponište tradicionalna poimanja umjetnosti, a prihvati prijelaz na poimanje umjetnosti kao ideje. Drugim riječima, i konceptualna umjetnost ima veze s odgajanjem percepcije, koja za rezultat ima razvijanje mišljenja.

Osmero umjetnica i umjetnika – Sanja Iveković, Goran Trbuljak, Kata Mijatović, Martina Mezak, Igor Eškinja, Vladislav Knežević, Sonja Briski Uzelac i Antun Maračić, pokušavaju se "teško vidljvim" intervencijama nastaviti na tradiciju urbanih intervencija, ali tako što podsjećaju na pretpostavku razumijevanja stvarnosti i umjetnosti – vizualnu kulturu i njome potpomognuto mišljenje.

Autor fotografija intervencija je Boris Cvjetanović.

Raspored urbanih intervencija "Raz/otkrivanje" (postavljanje 23. travnja/skidanje 30. travnja):