cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Slika i anti-slika. Julije Knifer i problem reprezentacije

Zagreb, Lauba, 8. i 9. prosinca 2015.

Utorak, 8. 12. 2015.

•• 10:00 Otvorenje simpozija

1. Meandar kao filozofija (slike)

•• 10:10
Žarko Paić: Ako jezik više ne govori... Aporije konceptualne slike

•• 10:30
Aleksandar Mijatović: Realizam bez stvarnosti. Linija i granica u Meandrima Julija Knifera

•• 10:50
Nikola Dedić: Modernizam i skepticizam. Julije Knifer u kontekstu Wittgensteinove teorije jezika

•• 11:10 Diskusija

•• 11:30 Pauza

2. Politika, ideologija i transcendencija slike

•• 11:50
Andrej Mirčev: Re/politizirati Knifera? Institucionalno-kritički i biopolitički aspekti

•• 12:10
Ines Lukin: Intimnost, repetitivnost i zavođenje. Čitanje Knifera u perspektivi Sennetta i Baudrillarda

•• 12:30
Sonja Briski Uzelac: Slojevi subjekta. Kniferova strategija palimpsesta

•• 12:50 Diskusija

•• 13:15 Pauza

3. Nove paradigme gestualnosti

•• 15.00
Ernest Ženko: Između apstraktnog i konkretnog. Kniferov Meandar kao potpis

•• 15:20
Laura Potrović: Slika koja traje. Izvedba, temporalnost i gestualnost tijela kao slike

•• 15:40
Mirjana Klepić: Autentičnost, (re)produkcija, ritual. Meandar kao forma egzistencije

•• 16.00 Diskusija

•• 16:30
Predstavljanje zbornika Osijek Kniferu Umjetničke akademije u Osijeku
Sudjeluju: Karmela Puljiz, Hrvoje Duvnjak, Helena Sablić Tomić

Srijeda, 9. 12. 2015.

4. Kritički diskursi dvadesetog stoljeća

•• 10:00
Silva Kalčić: Radikalnost i temporalnost. Julije Knifer i umjetničke paradigme 20. stoljeća

•• 10:20
Feđa Gavrilović: Od Kompozicije do Meandra. Julije Knifer i teorija umjetnosti Wilhelma Worringera

•• 10:40
Nadja Gnamuš: Na rubu modernizma. Kniferovo slikarstvo između vizualne činjenice i životnog stava

•• 11:00 Diskusija

•• 11:20 Pauza

5. U proširenom polju umjetnosti

•• 11:40
Marijan Krivak: Anti-slika i anti-film. Julije Knifer i Mihovil Pansini o slobodi u umjetnosti

•• 12.00
Tomislav Brlek: Riječi i stvari. (Anti-)roman i (anti-)slika

•• 12:20
Irena Paulus: Knifer i glazba. Od Stravinskog do minimalizma

•• 12:40 Diskusija

•• 13.00 Pauza

6. Slikarstvo kao “teorija” slike

•• 14:30
Katarina Rukavina: Anti-slika kao koncept. Julije Knifer i samoukinuće umjetnosti u filozofiji

•• 14:50
Dario Vuger: Ekspozicija i anti-slika. Od dekonstrukcije znaka prema ontologiji vizualnog

•• 15:10
Nataša Lah: Očevidni identitet slike. Supremacija i morfé kod Julija Knifera

•• 15:30
Krešimir Purgar: Znak radikalne drugosti. Julije Knifer i ontologija apsolutne slike

•• 15:50 Diskusija

•• 16:30 Zatvaranje simpozija