cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Elektronski mediji i estetika u postfeminističkoj teoriji

Vesna Srnić
Sveučilište u Osijeku

U izlaganju će se obraditi suvremena i dinamična tematika umjetničkog korištenja, estetskog vrednovanja i fenomenološkog utjecaja proširenih elektronskih medija na ljudski život u razdoblju postfeminizma.

Obrazložit će se teza koja je rezultat analitičkog istraživanja umjetničkih masovnih elektronskih medija (fotografije, filma, TV, videa, kompjutera, Interneta i multimedije): suvremeni elektronski mediji ne podliježu više samo klasičnim estetskim kriterijima, nego pojmu “vrijednosti” i shodno tome koliko se  uspješno unose spolno nediferencirana afektivna egzistencijalna uporišta u te nove medije. Ta, po nama, sasvim nova estetika zanimala nas je s aspekta afektivnog poticanja individuacije i pojačavanja cjelovitosti elektronskim medijima kroz digitalizacijske procese “utjelovljenja” egzistencijalnih uporišta, gdje smo posebnu važnost vidjeli u eksperimentalnom filmu, umjetničkom videu i orkestriranim multimedijskim performanceima u razdoblju “trećeg vala feminizma” ili postfeminizma.

Provedeno istraživanje temeljili smo na fenomenologiji i filozofiji egzistencijalizma, koje smo smatrali pogodnima za cjelovite uvide u Individuum bez spolne diferencijacije, kakvom vidimo suvremenu postfeminističku teoriju.