cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

U bezdanu simulacije: o Baudrillardovoj kritici medija

Petra Krpan
Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

U izlaganju se nastoji pokazati kako tekst, slika i tijelo gube značenje izvornosti u simulaciji i postaju mreža intermedijalnih referencija kompleksne društvene i kulturalne stvarnosti. Baudrillardova je kritika medija polazište za čitanje drukčijeg odnosa između izvornika i kopije. U modelu digitalne slike briše se razlika između predmeta i znaka, što dovodi do promjene u shvaćanju ne samo umjetničke slike, nego i cjelokupne vizualne kulture. Tekstualnost i tjelesnost se fragmentiraju u procesu simulacije, a takav proces neizbježno ima za posljedicu stvaranje novoga poretka simulakruma kao novoga modela razumijevanja medijske zbilje. Koliko se i na koji način iz Baudrillardove kritike medija, koja napušta instrumentalni koncept tehnologije, može još uopće otvoriti problem društvene reprezentacije teksta, slike i tijela ako je sam subjekt društvenih odnosa u doba digitalne kulture doveden u pitanje? Ovaj rad kroz komentar Baudrillardovih temeljnih teza o simulakrumu i simulaciji smjera odgovoru na pitanje o tome je li suvremena medijska stvarnost metajezik samih medija ili su mediji u bezdanu simulacije pokazatelj fragmentacije i kaosa društava kojima vlada ekstaza komunikacije.