cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Hrvatsko društvo pisaca
Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti TVRĐA
Centar za vizualne studije iz Zagreba

Nove teorije slike: Vizualni studiji i znanost o slici

Interdisciplinarni simpozij i predavanje Luca Tuymansa

23. studenoga 2017, HDP, Basaričekova 24, Zagreb, u 10 sati

Možemo li imati neki pojam slike koji bi spojio špiljsko slikarstvo Lascauxa, grčki mimesis, Velázquezovo reprezentacijsko slikarstvo u zlatno doba europske aristokracije s Maljevičevom nepredmetnošću i, naposljetku, s onim što ulazi u informacijski kôd digitalne slike? Potreba za novim teorijama slike nakon što su vizualni studiji (visual studies) i znanost o slici (Bildwissenschaft) uspostavili temeljne kriterije za razumijevanje ikoničke razlike i slikovnoga zaokreta (iconic turn) u odnosu na vjekovnu prevlast jezika čini se da sve više postaje urgentnom s ubrzanim razvitkom tehnologija vizualizacije.

Pritom se pokazuje nužnim ispitati razloge zbog čega se suvremene estetske i umjetničke prakse kraja 20. i u 21. stoljeću razvijaju u svojem stvaralačkome kaosu u suglasju s tehnologijskim iskustvom sintetiziranja svih ljudskih osjetila. Mogu li nam u tom traganju za “novim” teorijskim alatima još uvijek biti mjerodavnima pristupi filozofije, antropologije i povijesti umjetnosti? Naposljetku, kako stvoriti novi jezik za nove fenomene ako je još od Heideggera i Wittgensteina jasno da mišljenje iskazuje svijet kao događaj i faktičnost u njegovome pokazivanju i otvaranju smisla, a ne u pukome registriranju pojavnosti stvari?

Raspored simpozija i sažeci izlaganja

Pozivamo Vas da sudjelujete u radu simpozija i kroz diskusiju pridonesete znanstvenoj artikulaciji vizualnih studija i znanosti o slici u svjetlu suvremenih interdisciplinarnih promišljanja odnosa informacijsko-komunikacijskih tehnologija, društva, politike, umjetnosti i kulture. Na simpoziju će se problematizirati:

  1. Novi pristupi slici danas: post-fenomenologija, digitalni konstruktivizam, pragmatizam, semiotika, vizualni studiji, znanost o slici
  2. Rekonceptualizacija povijesnih avangardi u kontekstu novih teorija znanosti o slici i tehnologija vizualizacije.
  3. Analize tehno-znanstvene konstrukcije opažaja i vizualizacije, digitalnoga privida i kibernetičke estetike.
  4. Povijesnost slike: od mimesisa, reprezentacije i ikonoklazma do apstrakcije, informacijskih tehnologija, interakcija i dalje.
  5. Kako misliti sliku u doba tehnosfere? Odnos humanističkih znanosti i novih tehnologija slike.
  6. Pojmovi imerzivnosti, proširene stvarosti i virtualnosti u odnosu prema Husserlovoj slikovnoj svijesti, Sartreovoj iluziji imanencije, Boehmovoj ikoničkoj razlici ili Mitchellovom slikatekstu.
  7. Formalizacija kao posljedica krize reprezentacije: slika između umjetničke kreacije i instrumenta kritike.
  8. Slikovni prostori u suodnosu tehnologije, kritike i teorije: studije slučaja suvremenih vizualnih umjetnosti, filma i digitalnih medija.
  9. Perspektive ustanovljenja novih vizualnih paradigmi znanosti o slici u visokoškolskoj nastavi povijesti umjetnosti, filozofije, kulturologije i medijskih studija.

24. studenoga 2017, Akademija dramske umjetnosti, Frankopanska 22, Zagreb, u 11 sati

U drugom dijelu programa simpozija predavanje će održati jedan od najznačajnijih suvremenih umjetnika koji će govoriti o svojoj umjetničkoj aktivnosti u kontekstu novih umjetničkih paradigmi i svijeta slike.

Luc Tuymans, Belgija: Autentična krivotvorina: O slici i slikarstvu danas