cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Suvremena umjetnost u doba spektakla
Fenomeni – sklopovi – strategije

13. lipnja 2013. HDP, Basaričekova 24

Dijagnoza stanja suvremenoga globalnog kapitalizma nesumnjivo potvrđuje postavke Deborda i Deleuzea da se nalazimo u entropijskome vrtlogu obnavljanja tehno-znanstvenih i estetskih mogućnosti društvenoga sustava otuđenja, fetišizma i postvarenja životnoga svijeta.

Subverzivni potencijali umjetničkih pokreta neoavangarde postali su, paradoksalno, ukroćenim medijalnim sredstvima politika fleksibilnoga razvitka društva s temeljnim ciljem nadzora nad kulturnim i simboličkim kapitalom država-nacija.

Kakva je mogućnost umjetnosti u doba spektakla da otvori prostore imaginacije i kreativnosti s onu stranu semiokratskoga poretka vrijednosti sažetih u korporativnim komunikacijskim politikama IT-sektora?

Ima li umjetnost u suvremeno doba kao moć vizualnih komunikacija još uopće snagu nadilaženja društvene ravnodušnosti i političke zapalosti u žrvanj post-demokracije u kojoj postoje samo elite i oligarhijske strukture moći koje ideologijski koriste umjetnost kao novu estetsku paradigmu dizajniranja životnoga svijeta?

Simpozij će nastojati okupiti ugledne domaće i međunarodne filozofe, sociologe, teoretičare suvremene umjetnosti i književnosti, filmologe, mediologe i kulturologe da s različitih stajališta kritički razmotre fenomene, politike i strategije djelovanja suvremene umjetnosti u okružju svijeta spektakla. Tekstovi izlaganja sa simpozija bit će objavljeni kao zasebna publikacija časopisa TVRĐA 2014. godine.

Tematska okružja simpozija:

U okviru simpozija bit će organizirano predstavljanje časopisa TVRĐA br. 1-2/2012. u kojem je glavni tematski sklop posvećen kritičkom razmatranju pojma društva spektakla i različitih kulturnih strategija prevladavanja njegovih simptoma i realnih posljedica za svijet života s tekstovima Guya Deborda, Jonathana Bellera, Jonathana Craryja, Anselma Jappea, Dietera Merscha i drugih autora.

Program simpozija

Organizacija

Organizacijski odbor simpozija:

Doc. dr. sc. Žarko Paić, Sveučilište u Zagrebu
Dr. sc. Krešimir Purgar, Centar za vizualne studije, Zagreb

Organizatori simpozija:

Hrvatsko društvo pisaca, časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa i Centar za vizualne studije