cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

o nama

Programske odrednice

Centar za vizualne studije je znanstveno-stručna udruga osnovana s ciljem proučavanja kompleksa znanstveno-teorijskih problema koji se u anglosaksonskoj sveučilišnoj terminologiji najčešće nazivaju terminom "visual studies". Riječ je o relativno novoj disciplini koja za svoj temeljni predmet ima istraživanje cjelokupnog područja vizualnog u suvremenoj civilizaciji, od visoke umjetnosti i popularne kulture do transkulturalnih interakcija s izvaneuropskom praksom vizualnih umjetnosti i modelima oslikotvorenja u globalnom društvu spektakla.

Centar polazi od pretpostavke da tradicionalna povijest umjetnosti, koja nastoji pomiriti dijakronijsko proučavanje s apriornim određenjem umjetničkog predmeta u užem smislu, ne pokazuje dovoljno metodološke vitalnosti potrebne za pristup najnovijim vizualnim fenomenima i suvremenoj umjetničkoj praksi. Centar želi otvoriti nove, neortodoksne pristupe fenomenima poput, primjerice, slike kao transikoničke činjenice ili otvoriti diskusiju o statusu pogleda (the gaze) kako na umjetničke tako i na "neumjetničke" predmete itd.

Područje interesa

Primarno područje interesa Centra jesu medijalizirani vizualni iskazi, bez obzira je li riječ o tumačenju najnovijeg umjetničkog djela, reklamne kampanje, televizijskih show-emisija, estetike aktualnog modnog trenda ili trivijalne kulture. Kroz naše projekte želimo ukazati na neizbježnu upućenost najraznorodnijih oblika vizualnog danas, te na njihovo područje interferencije koje donosi nove, uzbudljive interpretacije i uspostavlja veze između formalno naizgled nespojivih, ali značenjski bliskih fenomena. Centar se želi baviti fenomenologijom vizualnosti i u tradicionalno neslikovnim medijima, poput književnosti, filozofije, medicine ili društvenih znanosti. Posebno interesantnim i potencijalno izazovnim vidimo područja u kojima je slika kao finalni proizvod samo posljedica "reprezentacijske nužnosti", poput kartografije i medicinskog skeniranja tijela, a koji sve više i sve češće destabiliziraju i proširuju uvriježene postupke proizvodnje umjetnosti.

Edukacijski program

U okviru svog edukacijskog programa Centar se zalaže za osnivanje i izvođenje fakultativnog kolegija pod nazivom Uvod u vizualne studije. Riječ je o predmetu koji bi studentima omogućio osnovni uvid u jednu vrlo modernu znanstvenu disciplinu – vizualne studije – koja na svjetskim sveučilištima posljednjih godina dobiva sve više na značaju. Ova relativno nova disciplina podučava se kao samostalna studijska grupa čime je stekla znanstvenu relevantnost i dokazala praktičnu opravdanost u okviru bavljenja suvremenim umjetničkim i vizualnim fenomenima. Uvod u vizualne studije zamišljen je kao interdisciplinarni kolegij koji povezuje najšire shvaćeno područje vizualnosti danas: od povijesti umjetnosti, popularne kulture, filma, televizije i reklamne industrije do primijenjenih umjetnosti, kao što su dizajn vizualnih komunikacija, fotografija, multimedijske i novomedijske prakse. Kolegij želi pokazati da u današnjem svijetu slika više nisu moguće podjele na visoku i nisku umjetnost, na čistu i primijenjenu umjetnost, nego da ključ razumijevanja svih vizualnih iskaza leži u njihovom ispravnom tumačenju i pozicioniranju u civilizacijski kontekst kojemu pripadaju. Kolegij želi upoznati studente s načinom interakcije spomenutih područja vizualnog, olakšati im snalaženje u donošenju vrijednosnih prosudbi i teorijski ih pripremiti za samostalno kreativno izražavanje u pojedinom specijalističkom području. Kolegij bi se izvodio prema prethodno prihvaćenom detaljnom programu, u ovisnosti o dodijeljenom broju sati predavanja.

Izdavački program

Izdavački program zamišljen je, s jedne strane, kao logična nadopuna izbornom kolegiju vizualnih studija, ali, s druge strane i kao samostalna aktivnost koja će omogućiti sudentima lakšu i bržu dostupnost relevantne stručne literature iz područja povijesti i teorije suvremene umjetnosti. U okviru ovoga programa predlažemo osmišljavanje nekoliko edicija, od kojih bi se svaka uklapala u potrebe pojedinih studijskih grupa ili specijaliziranih kolegija. Izdavački program ne smije biti svrha samome sebi, već mora na najizravniji način odgovarati edukacijskim potrebama studenata i onome teorijskom dijelu studija koji predmetni profesori ocijene osobito važnim za izvođenje nastave. Budući da je prijevodna literatura s područja vizualnih umjetnosti na hrvatskom jeziku još uvijek skromna, Centar će a) predložiti u sklopu svog programa konkretne naslove na stranim jezicima za prijevod na hrvatski; b) urediti vlastite zbornike stranih i domaćih teorijskih tekstova i c) predložiti izdavanje originalnih, još neobjavljenih znanstveno-stručnih naslova hrvatskih autora. Izdavački plan načinio bi se u dogovoru sa zainteresiranim nastavnim osobljem, uz stručnu, uredničku i produkcijsku podršku Centra.