cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Kapitalizam kao religija – religija kao kapitalizam u medijsko doba: uz teološku kritiku kapitalističke racionalnosti

Boris Gunjević
Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

U svom izlaganju pokušat ću predstaviti i prokomentirati Benjaminov kratki nedovršeni fragment pod nazivom Kapitalizam kao religija. Benjamin je pokazao kako kapitalizam ima četiri karakteristike religijskog kulta za koji smatra kako je riječ o jednom od najrazornijih (ne samo religijskih) kultova u ljudskoj povijesti. Budući da se globalni digitalni kapitalizam reprezentira svojom medijskom neutralnošću, moja je namjera ovdje, prvo, pokazati što se događa kada se sama religija pretvara u kapitalizam; drugo, koje su posljedice takve „dijabolične“ mutacije; te, treće, kako jedino religija može ponuditi adekvatne kritičke i konceptualne alate pri radikalnoj kritici kapitalizma. Drugim riječima, moja namjera je da u kratkom izlaganju ponudim teološku kritiku suvremene kapitalističke racionalnosti. Posredno ću ustvrditi kako ni jedna kritika kapitalizma ne može biti plauzibilna ukoliko u sebi ne sadrži teološki nosive kategorije s obzirom na strukturu medijskih aparata moći danas.