cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Operativni teatar Tijela: Anatomija Postajanja

Laura Potrović
Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

U monografskom prikazu Gillesa Deleuzea Brian Massumi određuje assemblage kao kolektivnu ekstenziju kojom se proširuje iskustvo tijela povezanog s drugim proširenim tijelom. Tijelo nije jedinstveno, već je kolekcijom assemblagea ili slučajno okupljenih afekata. Tijelo u pokretu ne koincidira samo sa sobom, već s vlastitim prijelazom, vlastitom varijacijom. Operativni teatar Tijela – onaj je koji nastaje kvalitativnom transformacijom tijela pokretom. Anatomija tijela smijenjena je anatomijom pokreta ili onom Postajanja. Tijelo se može razumjeti otuda kao assemblage pokreta, pokreta-relacije i pokreta-konekcije. Pokret-relacija pripada kategoriji prostora; pokret-konekcija pripada kategoriji vremena. U izlaganju se nastoji izvesti postavka da singularan jezik pokreta-relacije i pokreta-konekcije dovodi u assemblage pokret tijela, pokret teksta i pokret slike. Izvedba čini integrirani somagram totalnog teatra tijela, totalnog teatra teksta i totalnog teatra slike koji se na prvoj razini autopoietički samoizvode, a na drugoj – interakcijskoj – su-izvode. U doba sintetičke logike novih medija, osnovni organizacijski princip anatomije samog pokreta, kao i anatomije izvedbe jest Prezent kako to Gertrude Stein navodi u Composition as Explanation. Kontinuirani Prezent upravo je onaj kojime postojanje prelazi u Postajanje u prostoru, a prostor sam – onaj pokreta, tijela, utjelovljenog uma – se oživotvoruje kao anatomija Postajanja. Prostorna dramaturgija steinovskog tipa sada postaje dramaturgijom pokreta na razini triju izvedbenih partitura – tjelesne, tekstualne i slikovne. Partitura tijela, Partitura teksta, Partitura slike kao integrirana partitura pokreta čine izvedbu kao audio-vizualni krajolik u Postajanju. Propitivanje jezika drame uporabom jezika drame u kontekstu operativnog teatra postaje propitivanjem jezika tijela uporabom jezika pokreta (kao takvog). Izvođač je izvedba i autodokumentacija bez dokumentacije – ona u kojoj se sudružuju dva principa ili dvije anatomije Postajanja – anatomija prostora i anatomija pokreta.