cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

o nama

Suradnici

Centar za vizualne studije okuplja kako mlade tako i etablirane znanstvenike koji rade na području vizualne kulture, znanosti o slici, filma, kulturalnih studija i znanosti o književnosti, a koji žele sudjelovati u znanstvenom tumačenju vizualnih fenomena danas. Centar svoje suradnike okuplja na pojedinim istraživačkim projektima koje osmišljava i provodi sam ili kao udruga pridružena projektima drugih ustanova i institucija u Hrvatskoj i inozemstvu. Pored aktivnosti vezanih uz istraživačke projekte na tzv. suradničkim platformama, tj. kroz suradnju između Centra i srodnih institucija, Centar izdaje međunarodni recenzirani on-line časopis Images – Journal for visual studies  kao redoviti oblik komunikacije sa znanstvenom i stručnom javnošću. Suradnici Centra koriste stipendije i druge oblike financijske potpore za boravak u inozemstvu kako bi radili na projektima Centra ili na nekoj od suradničkih inicijativa, te ravnopravno predlažu i vode stručne projekte. Pored osnivača i voditelja Krešimira Purgara, doktoranda na Doktorskom studiju knjževnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u aktivnosti Centra uključeni su mnogi profesori, studenti diplomskih i doktorskih studija, kustosi, te istraživači i znanstvenici širokoga humanističkog profila iz Hrvatske i svijeta. Na aktualnim i/ili prethodnim projektima Centra uključeni su (abecednim redom):