cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Izdanja

Sonja Briski Uzelac: Vizualni tekst

Knjiga Sonje Briski Uzelac vrlo široko postavlja tematske okvire rasprave o teoriji i praksi suvremene umjetnosti, pokazujući kako je i povijest umjetnosti, poput drugih humanističkih i društvenih znanosti, ušla u svoje "post-epistemološko razdoblje" u kojemu se prekoračuju granice njenog matičnog područja, odnosno gubi disciplinarno središte. Studije u ovoj knjizi ukazuju na nove paradigme slike koje se konstituiraju kao medijsko proširenje polja vizualnosti, repozicionirajući umjetnički objekt prema tekstualnosti slikovnih iskaza.

Sonja Briski Uzelac suočava čitatelja s "događanjem" suvremenosti na presjecima umjetnosti i kulture, tj. u područjima njihovog nerazlikovanja. Autorica nas vodi prema pitanjima o suštinskim promjenama karaktera umjetnosti koja sve više postaje dijelom kulturalnih praksi. Temeljna poveznica svih ovih precizno izvedenih analiza je problem interdisciplinarnog rada na teoretizaciji novih paradigmi (umjetničke) slike. Knjiga ne nudi "ključ" za čitanje suvremene teorije slike, već nizom pristupa koji potječu iz različitih znanstvenih i filozofskih tradicija otvara nove mogućnosti singularnih interpretacija slike i vizualnosti danas.

Dr. sc. Miško Šuvaković, Fakultet muzičke umjetnosti i interdisciplinarnih studija, Beograd

Kada se u jednu znanost uvuče sumnja epistemološkim pitanjem može li u znanostima postojati jedna istina ili svaka paradigma ima svoje istine, onda je to očit znak da je znanost već duboko u disciplinarnoj tranziciji. To pitanje nije mimoišlo ni povijest umjetnosti. Kada takva sumnja dođe u doticaj s nekom od spornih točaka u dominantnoj paradigmi odgovarajuće znanstvene prakse, recimo kao što je kriza interpretacije kada su u upitanju fenomeni suvremene umjetnosti, onda ju se više ne može zanemariti. Proces raspadanja jedinstvenog poimanja znanja (o umjetnosti) koji je pretpostavljao stajalište objektivne istine i njenog "apsolutnog subjekta", označio je ulazak u razdoblje višestrukih preokreta i prijelaza prema mnoštvu jednakovrijednih postupaka, odnosno pluralizmu jezika, modela i umjetničkih praksi.

Knjiga Sonje Briski Uzelac vrlo široko postavlja tematske okvire rasprave o teoriji i praksi suvremene umjetnosti, pokazujući kako je i povijest umjetnosti, poput drugih humanističkih i društvenih znanosti, ušla u svoje "post-epistemološko razdoblje" u kojemu se prekoračuju granice njenog matičnog područja, odnosno gubi disciplinarno središte. Ne radi se, dakle, tek o ekscesnim inovacijama i prijelomima, nego o kritičkom napuštanju ranije paradigme znanja čiji putevi sada vode u različitim pravcima, a ponajviše prema referentnom polju kulturalne konstrukcije vizualnosti.

Studije u ovoj knjizi ukazuju na nove paradigme slike koje se konstituiraju kao medijsko proširenje polja vizualnosti, repozicionirajući umjetnički objekt prema tekstualnosti slikovnih iskaza.

Sonja Briski Uzelac je redovna profesorica na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci gdje predaje teoriju umjetnosti. Uredila je zbornik tekstova Slika i riječ: uvod u povijesno-umjetničku hermeneutiku (1997).

     

Prednje korice

Stražnje korice

Sadržaj
(PDF, 33 KB)

Simultanost prostora i vremena u slici
(PDF, 1,75 MB)

Knjiga se može kupiti u knjižarama i online u Superknjižari