cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Write of the Living Dead: strategije moći i masovni mediji u živućem mrtvom društvu

Andrej Nikolaidis
Plima Plus, Ulcinj

Kako se mijenjala filmska predstava zombija – od bića koje stiže iz prostora izvan kulture, civilizacije i jezika, od žive negacija života, smrti koja živi,  praznog subjekta u koji se ne može učitati nikakav identitet, do bića koje više ne dolazi izvan nego iz središta kulture – zombija kao proizvoda, konačne riječi civilizacije. “Subverzivni potencijal” zombija, arapsko facebook proljeće, košmar ljetne noći i ostale intelektualne igre.

Jesu li javni intelektualci i opinion makeri zapravo – zombiji?

Kako se, slijedeći ideologijsku preobrazbu stvarnosti u digitalnom dobu, ostajući isti, mijenjao model djelovanja angažiranih intelektualaca, kao i njihov cilj. Da li su opinion makeri u praksi slijedili preobrazbu u vizualnom prikazivanju figure “živih mrtvaca”? Je li krajnji domet javnog angažmana – priskrbiti autoru još takozvanog “simboličkog kapitala”? Mediji kao tržište.  Intelektualac kao kapitalist koji svojim simboličkim kapitalom trguje na burzi takozvanog javnog mnijenja. Revolucija kao medijski spektakl.