cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Pogled u neviđeno: video film Egipatske stube Odese

Dalibor Martinis
Akademije primijenjene umjetnosti, Rijeka

Želio bih pokazati put koji me vodio do realizacije kratkog video filma koji sam nazvao Egipatske stube Odese. A možda je to put od tog filma unatrag, tj. prema nekim mojim ranijim radovima kao i slikama koje mi ne pripadaju. Impuls je došao iz iskustva gledanja dokumentarnih video snimki o egipatskoj revoluciji prošle zime koji su bili uploadani na Facebooku i YouTubeu. Vrijeme od prvog poticaja do realizacije bilo je vrlo kratko, svoj sam filmić i ja uploadao na YouTube u veljači 2011., dakle još dok su dramatični događaji na trgu Tahrir bili u tijeku.

Pitanje na koje sam tražio odgovor, a koje se nametalo još jače kad sam otkrio da na Facebooku postoji grupa posvećena rijetkim osobama koje navodno nemaju sposobnost stvaranja i viđenja mentalnih slika je bilo: Gdje je slika koju ne vidimo? Koja je njena moć? Može li se misliti bez slika?