cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Estetika i tehno-znanosti danas

18. lipnja 2014., HDP, Basaričekova 24, Zagreb

Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti TVRĐA i Centar za vizualne studije iz Zagreba organizirali su 18. lipnja 2014. godine u Vili Arko interdisciplinarni simpozij s temom ESTETIKA I TEHNO-ZNANOSTI DANAS na kojem su filozofi i teoretičari suvremene umjetnosti i novih medija analizirali načine na koje se u digitalno doba masovnih komunikacija uspostavlja odnos između tradicionalnih kategorija umjetnosti i različitih novonastalih znanosti i tehnologija (neuroznanosti, kognitivizam, kibernetika). Simpozij je imao zadatak propitati nove teorijske putove u razumijevanju naše tehno-kulture s kojom estetika otvara mogućnosti konstrukcije novih svjetova imaginacije.

Raspored simpozija i sažeci izlaganja

Tematska okružja simpozija

U okviru simpozija predstavljen je zbornik Filozofija egzistencije Karla Jaspersa (ur. Boško Pešić i Danijel Tolvajčić) u izdanju Hrvatskog društva “Karl Jaspers” iz Zagreba, te izdavačka djelatnost slovenskih časopisa Apokalipsa i Phainomena.

Program simpozija

Izlaganja sa simpozija bit će objavljena 2015. u nekim od publikacija organizatora (časopis TVRĐA i online časopis IMAGES).

Organizacijski odbor simpozija

Organizatori simpozija

Hrvatsko društvo pisaca, časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa i Centar za vizualne studije