cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Suvremeni film i njegove teorije: od narativnosti događaja do vizualizacije života

Naš prvi simpozij posvećen filmu suorganiziramo s Hrvatskom društvom pisaca u povodu 20. obljetnice časopisa TVRĐA i njezina plodotvornog rada na svim razinama intelektualnog djelovanja, uključujući izdavanje časopisa, knjiga i zbornika te organiziranje književnih i znanstvenih skupova. Centar za vizualne studije iz Zagreba je od početka svog djelovanja podržavao interdisciplinarnu perspektivu časopisa TVRĐA, a što je osobito došlo do izražaja na međunarodnoj konferenciji Visual studies as academic discipline 2013. godine s glavnim govornikom W.J.T. Mitchellom sa Sveučilišta u Chicagu. Ovogodišnji, jubilarni skup problematizirat će mjerodavne teorijske pristupe suvremenom filmu, među ostalim: socijalno-kritičke strategije, proširenje polja vizualnosti, nove estetike filma, te postmodernizam i dekonstrukciju. Skup će se odvijati u tri radna dana, s nizom tematskih cjelina, pozvanih predavanja, promocije knjiga i časopisa u prostoru Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu.

Glavni gost ovogodišnjeg skupa je Dieter Mersch s Umjetničke akademije iz Züricha koji će održati predavanje u srijedu, 27. 11. 2019. u 11 sati u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.

Osnovni ciljevi skupa Suvremeni film i njegove teorije: od narativnosti događaja do vizualizacije života su razviti međunarodnu suradnju s relevantnim istraživačima filozofije filma, estetike i vizualne kulture u nastojanju da se u Hrvatskoj otpočne s tematiziranjem filma unutar područja vizualnih studija narazini sveučilišne, akademske, ali isto tako i općekulturne razine medijacije suvremenih paradigmi slike. Budući da su glavne tematske cjeline jubilarnoga 20. godišta časopisa TVRĐA posvećene neoavangardi, postmodernizmu i filozofiji filma, ovaj skup pridonijet će artikulaciji novog pristupa teorijskome uvidu u suvremeni film.

Organizacijsko-znanstveni odbor:

Prof. dr. sc. Žarko Paić, izv.prof. dr. sc. Krešimir Purgar, prof. dr. sc. Marijan Krivak, doc. dr. sc. Tonči Valentić, prof. dr. sc. Leonida Kovač, prof. dr. sc. Nikica Gilić, Dario Vuger, mag. povijesti umjetnosti i doktorski kandidat.

Raspored simpozija i sažeci izlaganja