cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Vizualni studiji danas – Moć slika

Posljednja dva desetljeća svjedočimo naglom porastu akademskog zanimanja za sve vizualne fenomene, uključujući i one strogo vizualne – od slike i filma do eksperimentalnog videa i multimedijalnih instalacija – kao i za sve oblike primijenjenih umjetnosti: grafički i industrijski dizajn, modu i oglašavanje. U mnogim je zemljama ovaj interes za vizualne prakse praćen interesom za vizualne teorije, prvenstveno za novu disciplinu vizualnih studija koja sve više stječe akademsku legitimnost na sveučilištima diljem svijeta.

Vizualni studiji rezultat su paralelnog razvoja koji se pojavio zasebno na područjima povijesti umjetnosti i filmologije, čiji su radikalni zastupnici isticali pojedine teorije statičnih i pokretnih slika, s ciljem uspostavljanja cjelovite znanosti o slikama. Nakon što su W. J. T. Mitchell i Gottfried Boehm potvrdili tezu o slikovnom obratu kao temeljni teorijski interes hipermedijatiziranog društva, postalo je jasno da raznovrsni vizualni fenomeni zahtijevaju mnogo širu teorijsku platformu: onu koja bi bila u stanju sagledati konačno brisanje granica između visoke i niske umjetnosti, elitne i popularne kulture, kao i među stvarateljima i korisnicima vizualnih poruka.

Prvi put u povijesti korisnici slika postali su proizvođači slika, unutar nekontroliranog kružnog procesa, u kojem slike donose nove uvide, a ti novi uvidi zahtijevaju trenutno slikovno utjelovljenje. Razvoj i ekspanzija telekomunikacijskih tehnologija transformirali su tradicionalno shvaćene tehničke slike u nov, svima dostupan komunikacijski kod. Međutim, podrazumijeva li istodobno ova dostupnost da je novi komunikacijski kod razumljiv svim njegovim korisnicima? Znamo li zaista što nam slike govore, što žele od nas ili što mi želimo od njih? Znamo li na koji način najnovija istraživanja u tehnoznanostima vizualizacijom dokazuju svoje radikalne postavke o biokibernetičkim složenim sustavima, te kako se pojam slike danas upisuje u performativna tijela umjetnosti i mode?

Međunarodna znanstvena konferencija Vizualni studiji kao akademska disciplina, okupila je širok krug sveučilišnih teoretičara, kako bi mogli zajednički razmotriti načine na koje promišljaju i podučavaju o slikama, prvenstveno o njihovim preklapajućim značenjima koja nastaju kroz intermedijalno umrežavanje različitih vizualnih praksi, kao i kroz transdisciplinarne analize suvremenih teorija. Konferencija želi propitati teorijsku utemeljenost širokog polja vizualnih reprezentacija – umjetnost, film, fotografiju, dizajn, modu i performans. Također, želi razmotriti disciplinarni status postojećih vizualnih studija kao (etablirane) znanstvene paradigme.

Subversive Art & Theory serija je javnih tribina, prezentacija i okruglih stolova, koja se nastoji približiti široj publici i uključiti je, zajedno s domaćim i inozemnim predavačima, u teme koje se dotiču svih nas.

Naš četverodnevni program postavlja u središte ključna pitanja suvremene teorije i umjetničke prakse:

  1. Teorijski i disciplinarni status vizualnih studija – dva desetljeća nakon slikovnog obrata
  2. Vizualni studiji kao “radikalna” inačica povijesti umjetnosti ili kritički otklon
  3. Epistemološki aspekti vizualnih studija u sveučilišnom nastavnom programu
  4. Mogućnosti primijenjene znanosti o slici: teorijska interakcija između umjetnosti, filma, dizajna, mode i performansa
  5. "Nedisciplinarnost" kao pristup multimedijskoj slici svijeta
  6. Studiji mode danas: od teorije mode do dizajna tijela
  7. Performans na razmeđu: od umjetničke prakse do politički angažiranog djelovanja

Konferencija je organizirana u sklopu aktivnosti radne grupe Visual Culture in Europe i četvrti je događaj te vrste, slijedom prethodnih održanih u Londonu (2010.), Barceloni (2011.) i Trondheimu (2012.).

Konferencija će se održati od 7. do 8. studenoga 2013. na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Glavno obraćanje:

Plenarna predavanja:

Članovi radne grupe Visual Culture in Europe:

Znanstveni i organizacijski tim:

Organizatori:

Centar za vizualne studije; TVRĐA – časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti; Hrvatsko društvo pisaca, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, udruga “Bijeli val” Zagreb