cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

projekti: Visual Culture Studies in Europe

Studiji vizualne kulture u Europi

Centar za vizualne studije pozvan je da sudjeluje u znanstveno-istraživačkom projektu pod nazivom Visual Culture Studies in Europe. Riječ je o prvoj sustavnoj inicijativi koja bi trebala odrediti status i dosege vizualnih studija na Starom kontinentu i priključiti se najsuvremenijim oblicima proučavanja vizualnih fenomena danas. Ovaj poziv je, s jedne strane, bio potaknut kako neslućenim razvojem medijatiziranih vizualnih iskaza i sve izraženijom dominacijom američke škole vizualnih studija, tako i sadašnjim te ranijim projektima Centra koji nas legitimiraju kao kompetentnog suradnika.

Inicijator projekta je Marquard Smith s londonskog Kingston Universityja, urednik u vrlo utjecajnom stručnom časopisu Journal of Visual Culture i autor brojnih knjiga, od kojih je među najnovijima zbirka razgovora na temu vizualne kulture i vizualnih studija koje je vodio s najeminentnijim protagonistima struke, poput W.J.T. Mitchella, Martina Jaya, Mieke Bal, Hala Fostera, Nicholasa Mirzoeffa, Lise Cartwright i drugih (Visual Culture Studies - Interviews with Key Thinkers). Centar za vizualne studije pozvan je da kao istraživačka institucija u području vizualnih medija pridonese specifičnim uvidima u trenutno stanje i mogućnosti razvoja ove relativno mlade i nedovoljno poznate discipline, kako na području jugoistočne Europe, tako i u znanstveno-integracijskim procesima cijeloga europskog kontinenta.

U svojem inicijalnom pozivu Marquard Smith je ukratko definirao ciljeve ovoga paneuropskog istraživačkog projekta:

Projekt će stvoriti suradničku mrežu sastavljenu od etabliranih znanstvenika i novaka s dvanaestak europskih sveučilišta, učilišta i centara koji se bave vizualnim studijima u Europi te proučavanjem vizualne kulture. (Itekako sam svjestan važnosti mnogih projekata što su ih dosada proveli pojededinci i skupine istraživača, otuda i ovaj poziv.)

Namjera je dakle da se okupimo kako bismo:

  1. pratili stalno pojavljivanje novih europskih centara za vizualne studije u društvenim i humanističkim znanostima
  2. istražili po čemu su te različite putanje razvoja proučavanja vizualne kulture povijesno i teorijski posebne, što proizlazi iz jedinstvenih značajki pojedinih zemalja, mjesta, jezika, naroda, povijesti njihovih migracija, vladinih politika, sveučilišnih konteksta itd.
  3. ispitali neke od opasnosti što proizlaze iz posebnosti – primjerice u vezi s anglo-američkom hegemonijom, s pitanjima objavljivanja i širenja itd.
  4. raspravili kako bi pojava studija vizualne kulture, sa svojim novim načinima viđenja, spoznaje, razumijevanja i sudjelovanja, mogla 1) proširiti naše proučavanje izvan granica sveučilišta, 2) stvoriti određene vrste kulturne prakse i 3) odgovoriti na zbivanja – od umjetnosti i njezine prezentacije do kulturne politike i gospodarskih inicijativa
  5. istražili ekonomske imperative (sveučilišne inicijative, porast broja studenata, vladinu politiku itd.) koji imaju udjela u rastu.
Zasad očekujem da će rezultati projekta biti:

Popis predloženih suradnika