cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Vizualna konstrukcija kulture

Hrvatsko društvo pisaca, časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti "Tvrđa" i Centar za vizualne studije iz Zagreba organizirali su 26. i 27. listopada 2007. godine u Muzeju Mimara u Zagrebu međunarodni interdisciplinarni simpozij na temu - Vizualna konstrukcija kulture. Posljednjih desetak godina interes za utemeljenjem novog znanstvenog interdisciplinarnog predmeta vizualne kulture/vizualnih studija nadilazi granice predmeta suvremenih vizualnih umjetnosti. Kako je to postavio vodeći teoretičar vizualnosti i slike u medijsko doba W.J.T. Mitchell, novi način generiranja slike u digitalno doba zahtijeva preokret paradigme.

Vizualni, slikovni i kulturalni zaokret označava oslobođenje slike od vladajućih paradigmi filozofije jezika i ikonologijskih interpretacija u povijesti umjetnosti. Slika se danas shvaća kao komunikacijski medij i kao kontekstualno polje autoreferencijalnog označavanja. Ona više nije "sveta" slika, niti slika visoke umjetnosti, nego je umnoženi i umreženi svijet vizualnosti koji zahtijeva svoju novu gramatiku, sintaksu, semiotiku i hermeneutiku.

Kultura se više ne može objasniti teorijama društvenih identiteta. Vizualna kultura konstruira se autonomno i tek omogućava u medijsko doba spoznaju realnosti i njezina različita tumačenja. Stoga će se simpozij posebno usredotočiti na potrebu novog pristupa pojmu slike, vizualnosti i medija u naše doba.

Kako slike funkcioniraju u kulturno pluralnim i ideologijski hibridnim društvima postmoderne? Zašto je nova slika razumljiva samo iz medijskoga (kulturalno-političkog, socijalnog i ideologijskog) konteksta?

Raspored simpozija i sažeci izlaganja

Poziv na sudjelovanje

Pozivamo Vas da sudjelujete na simpoziju i pridonesete artikulaciji vizualne kulture kao nove znanstvene discipline proučavanja slikovnosti u doba medija u Hrvatskoj i širem europskom okružju. Tijekom dvodnevnog rada simpozija problematizirat će se mogućnosti suradnje povijesti umjetnosti, semiotike, filozofije, sociologije, kulturalnih i vizualnih studija u istraživanju:

  1. pojma i fenomena slike u doba slikovnoga zaokreta
  2. mediologijskih aspekata suvremene vizualne komunikacije (npr. utjecaj novomedijske umjetnosti, kao i massmedijsko brisanje granica između "visoke" i "niske" umjetnosti, popularnog i elitnog)
  3. reprezentacije vizualnih identiteta kulture (slika-ikona-ideologije).

Izlaganja sudionika simpozija, podijeljenog u tri tematska okružja, ograničena su na 20 minuta, nakon čega slijedi rasprava. Očekujemo i radujemo se Vašem dolasku u Zagreb. Sve informacije o organizaciji simpozija, kotizaciji, troškovima boravka, popratnim sadržajima i promocijama knjiga i publikacija vezanih uz simpozij dostupne su na web stranici Centra za vizualne studije.

Službeni jezici simpozija: hrvatski i engleski.

Tekstovi izlaganja sa simpozija bit će objavljeni u posebnom zborniku/knjizi biblioteke "Tvrđa" 2008. godine. Molimo Vas da potvrdite sudjelovanje na simpoziju do 20. kolovoza 2007. Naslov Vašeg izlaganja i sažetak (20 redaka teksta) pošaljite na adresu: info@vizualni-studiji.com (subject: tekst za simpozij) do 15. rujna 2007.

Kontakt

Dr. sc. Žarko Paić, docent na Tekstilno-tehnološkom fakultetu i Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i glavni urednik časopisa "Tvrđa";

Krešimir Purgar, glavni istraživač u Centru za vizualne studije iz Zagreba.

Hrvatsko društvo pisaca
Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa
Basaričekova 24, 10 000 Zagreb

Centar za vizualne studije
Prisavlje 8, 10 000 Zagreb

Odabrana predavanja sa simpozija objavljena su u časopisu Tvrđa br. 1-2 2008.

Prilozi sa simpozija