cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Hrvatsko društvo pisaca
Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti TVRĐA
Centar za vizualne studije, Zagreb
Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

Organiziraju u Zagrebu 15. i 16. studenoga 2018. godine u Muzeju suvremene umjetnosti interdisciplinarni znanstveni simpozij pod nazivom

Slika i hiperrealizam: Slikarstvo, fotografija i film

Što se događa sa slikom “danas” u doba sveopće vizualizacije života i stvarnosti? Da bismo mogli odrediti razliku između realizma i hiperrealizma potrebno je vidjeti kako fotografska slika “prikazuje”/”predstavlja” ono što jest. U svim filozofijskim analizama ovog problema od Benjamina, Kracauera, Flussera, do Barthesa i Baudrillarda vidimo nešto zajedničko. Pojam slike više se ne izvodi iz sublimnoga objekta mita, religije i njihovih sekularnih nadomjestaka u modernome dobu kao što su to politika-ideologija i estetsko iskustvo. Nestanak referencijalnoga okvira onog što je označavao pojam svijeta nadomješten je znanstveno-tehničkom proizvodnjom “nove stvarnosti”. Utoliko se hiperrealizam ne svodi samo na tehnologijski napredak u “stupnju estetizacije”. Uostalom, slikarstvo 1970-ih godina, koje se poziva na iskustvo američkoga fotorealizma kasnih 1960-ih godina, nastalo je u praznome prostoru između pop-arta i konceptualne umjetnosti s težnjom da reklamnoj transparenciji estetskoga objekta suprotstavi ono subverzivno “živo”.

Hrvatska umjetnica hiperrealizma, slikarica Jadranka Fatur – čija retrospektivna izložba u Muzeju suvremene umjetnosti 2018. godine predstavlja primjereni povod za teorijska promišljanja odnosa slike i medijski konstruirane stvarnosti (slikarstvo, fotografija i film) – otvara svojim djelom bitna pitanja o krizi reprezentacije vizualnih umjetnosti “danas”. Ovaj simpozij će se usmjeriti ka kritičkom rasvjetljavanju uloge slikarstva, fotografije i filma u odnosu na fluidni referencijalni okvir digitalno umreženoga društva, politike i kulture bez koje slika ostaje neutemeljenom.

Godišnji simpozij koji tradicionalno organiziraju Hrvatsko društvo pisaca, časopis Tvrđa i Centar za vizualne studije ovaj puta se održava u okviru izložbe u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, a koju je priredila kustosica MSU-a Martina Munivrana pod nazivom Potraga za stvarnošću – Jadranka Fatur i hiperrealno.

Tematska okružja simpozija:

  1. Hiperrealizam, fotorealizam i filozofija medija
  2. Ima li slikarstvo još svoj predmet u doba vizualizacije života?
  3. Fotografija i film – što nakon reprezentacije?
  4. Slika u doba tehnosfere

Raspored simpozija i sažeci izlaganja

U okviru rada simpozija bit će predstavljena dva nova izdanja: knjiga Žarka Paića ANĐEO POVIJESTI I MESIJA DOGAĐAJA: Umjetnost-Politika-Tehnika u djelu Waltera Benjamina (Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, 2018) te knjiga Gorana Sunajka ESTETIKA RUŽNOG (Naklada Breza, Zagreb, 2018). Paićevu knjigu će, uz autora, predstaviti Obrad Savić i Tonći Valentić, dok će Sunajkovu, uz autora, predstaviti Tomislav Brlek i Žarko Paić.