cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Slika i hiperrealizam: Slikarstvo, fotografija i film

15. studenoga

•• 9:30
Pozdravna riječ: Žarko Paić i Martina Munivrana

•• 10:00
Goran Sunajko: Je li fenomen slika? Između Husserla i Heideggera

•• 10:30
Tomislav Brlek: Nedogled – Estetsko kao antietičko

•• 11:00
Žarko Paić: Događaj kao znak. Tehnogeneza “slike” i hiperrealizam “svijeta”

•• 11:30 Rasprava

•• 11:45 Pauza

•• 12:00
Nataša Lah: Hiperrealizam umjetničke slike kao redundancija presahlog označavanja

•• 12:30
Dina Pokrajac: Tehno-imaginacija i videoutopija protiv smrti slike

•• 13:00
Dario Vuger: Hiperrealno – iskustvo kraja poslije stvarnosti

•• 13:30 Rasprava

•• 13:45 Pauza

•• 15:15
Obrad Savić: Optika u prozi – Cadavino literariziranje fotografije

•• 15:45
Mirela Ramljak Purgar: Između apstrakcije i realizma – Nepredmetnost slike i punctum fotografije

•• 16:15
Jagor Bučan: Slika i njezin predmet

•• 16:45 Rasprava

•• 17:00
Predstavljanje knjige Žarka Paića Anđeo povijesti i mesija događaja: Umjetnost – Politika – Tehnika u djelu Waltera Benjamina (Fakultet za medije i komunikacije, Beograd2018). Knjigu će, uz autora, predstaviti Obrad Savić i Tonći Valentić.

•• 18:00 Zatvaranje prvog dana simpozija

16. studenoga

•• 10:00
Blaženka Perica: “Historijsko slikarstvo” u posthistoriji

•• 10:30
Igor Loinjak: Slikarstvo kao specifičan put do žive slike

•• 11:00
Vladimir Rismondo: Problem hiperrealnog: od ikonoklastičnog spora do virtualnih realnosti

•• 11:30 Rasprava

•• 11:45 Pauza

•• 12:00
Petar Milat: O jednom motivu u filmovima Ane Hušman

•• 12:30
Tonći Valentić: Deleuze avec Lynch – razlika i ponavljanje u Twin Peaksu

•• 13:00
Marijan Krivak: Hiperrealizam zla i njegove filmske inkarnacije: Leni Riefenstahl i Alain Resnais

•• 13:30 Završna rasprava

•• 14:00
Predstavljanje knjige Gorana Sunajka Estetika ružnog (Naklada Breza, Zagreb, 2018). Knjigu će, uz autora, predstaviti Tomislav Brlek i Žarko Paić.

•• 14:30 Zatvaranje simpozija