cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Nove teorije slike

Znanstveni simpozij
23. studenoga 2017, Hrvatsko društvo pisaca, Basaričekova 24

Četvrtak, 23. studenoga

•• 10:00–10:30
Žarko Paić: Tamna jezgra mimesisa. Umjetnost, tijelo i slika u mišljenju Jean-Luca Nancyja

•• 10:30–11:00
Aleksandar Mijatović: Slika-opijenost i svakodnevno. Slikovno iskustvo u Baudelairea, Bergsona i Deleuzea

•• 11:00–11:30
Dario Vuger: Pokret između slika. Spektakl krutog stanja života

•• 11:30–11:45 Diskusija

•• 11:45–12:00 Pauza

•• 12:00–12:30
Sanja Cvetnić: Između prizora i predodžbe. Nestajanje slike od Tiziana do Gerharda Richtera

•• 12:30–13:00
Leonida Kovač: Digresije o Konfabulacijama Falka Messerschmidta

•• 13:00–13:30
Boris Ružić: Fragmentirana slika, nepostojan gledatelj. Dva primjera “dronovske” i “smartphone” vizualizacije

•• 13:30–13:45 Diskusija

•• 13:45–15:30 Pauza

•• 15:30–16:00
Sonja Briski Uzelac: Slika i koncept prostornog obrata. Ontologija slikovne heterotopije

•• 16:00–16:30
Nataša Lah: Značajni učinci forme u okviru paradigmatskih režima reprezentacije

•• 16:30–17:00
Krešimir Purgar: Slikovno pojavljivanje. Formalizam, fenomenologija, indeterminacija

•• 17:00–17:30 Završna diskusija

Petak, 24. studenoga

Akademija dramske umjetnosti, Frankopanska 22, Dvorana F22

•• 11:00–12:00
Gostujuće predavanje
Luc Tuymans, Belgija

Moderator: Tonči Valentić