cvs_centar za vizualne studije www.vizualni-studiji.com

Skupovi: Nove teorije slike: Vizualni studiji i znanost o slici

Dario Vuger

Pokret između slika Spektakl krutog stanja života

Na tragu deleuzijanske filozofije slike autor će, kroz nekolicinu teza predložiti novo čitanje odnosa slika unutar spektakla proizvodnje života. Hiperproizvodnja slika u suvremenom društvu implicira konstrukciju virtualnih, u potpunosti potencijalnih predmeta kojima se ne može nazrijeti stvar-nost niti se njihovo kretanje može obrazložiti zakonitostima fizike. Njihov pokret koji se, kao i u Deleuzeovoj filozofiji filmske slike, događa iza leđa promatrača ostaje predmet izvjesne vjere u svijet između slika. Pokret je prisutnost koja se događa između dvije slike, početka i kraja, ulaza i izlaza. Kod spektakla pokret je konstruiran kao vjerska prisutnost unutar statike slika (solid state) kao i samog života; pokret je vjera u stvarnost poretka slika. Položaj je pritom transcendentalni element, vektor, čista informacija, odnosno potencijal nekog trenutka (odsječka). Sam je trenutak skica informacija u koje se ulaže niz slika i formira pokret – interpasivna vjera u postojanje svijeta između dvije čiste slike-događaja. Pitanje o postojanju, postojanosti pokreta unutar spektakla kao medijske konstrukcije zbilje, putem slika vodi nas elaboriranju nove metafizike u dobu imerzivnosti novih medija i inverzivnosti klasičnih teorijskih pozicija promatranja spektakla, slike i događaja umjetnosti. Radi se, naime, o metafizici hiperpokretnih stvari koja odgovara ponajprije određenoj znanosti imaginarnih rješenja (patafizici) kroz koju se pruža mogućnost kritičkog sagledavanja svakodnevice kao hiperrealizacije života u potpunoj eliminaciji kretanja. Kada je život sam postao metafizički – kada se on odnosi spram slike kao obećanja pokreta – nalazimo se u dobu čiji je transcendentni uvjet nesaglediva brzina izmjene slika, oslikovljenje i sublimacija u sliku (solid state). Metaforu ove hipermetafizike pokreta pronaći ćemo u glasovitom klasiku Phillipa K. Dicka Prominent author (Istaknuti autor).