cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Biopolitika i transformacija kulture: filozofija – demokracija – slika

Laura Potrović, Sveučilište Sorbonne, Pariz VII

Koreo-anatomijaPlesanje tijela-partiture

Ovaj rad nastoji sagledati uvjete izvedbe tijela kao partiture. Plesanje vlastitog tijela uključuje izvedbu svakog dijela tijela kao samoorganiziranog alata-tehnike u postajanju samim sobom kroz akciju kretanja. Plesanje samog tijela uključuje odnos spram organa kao organa-partitura, te omogućuje istraživanje izvedbenosti, te razvoja novih plesnih organa kroz kretanje. Svaki organ-partitura izvodi se kao temporalan i polimorfan alat izvođača – u kretanju i kroz kretanje.

Ovaj rad dovodi u odnos anatomiju i ples, pokret i molekularnu memoriju, pokušavajući istražiti molekularnu memoriju ne kao obrazac, već kao partituru tvorbe organa i tijela samog. Koreo-anatomija je vrsta izvedbe tijela u kojoj kretanje postaje partiturom za izvedbu tijela; anatomija više ne uvjetuje kretanje, već kretanje samo stvara novu anatomiju izvođača. Anatomija pokreta u tom slučaju postaje drugom anatomijom ili anatomijom u postajanju izvođača.