cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi: Suvremena umjetnost u doba spektakla

Miško Šuvaković
Vidljiva moć u modernoj, postmodernoj i suvremenoj umjetnosti

Govorit ću o ulozi vidljivog i strategijama/taktikama vidljivog u modernoj, postmodernoj i suvremenoj umjetnosti. Bit će postavljem model ”spektakularizacije”, tj. prakse izvođenja vidljivog. Vidljivo će se ukazati kao model bitan za razumijevanje odnosa umjetnosti, kulture i društva. Bit će usporedno prikazan odnos vidljive moći u liberalnom buržoaskom društvu Zapada prije Drugog svjetskog rata, u totalitarnim režimima (nacizam, fašizam, boljševizam), u postmodernim retroavangardama (NSK) i suvremenoj korporacijskoj umjetnosti/kulturi kognitivnog kapitalizma (Anish Kapoor). Cilj mi je raspraviti razliku između ikoničke i kognitivne reprezentacije moći.