cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi: Suvremena umjetnost u doba spektakla

Krešimir Purgar
(Neo)barokna naracija: problem vidljivosti u statičnim i pokretnim slikama

Analize slikovnih fenomena dat će najrelevantnije rezultate ako u središte analitičkih postupaka stavimo univerzalne fenomene, tj. one za koje vjerujemo da su trajno u središtu interesa reprezentacijskih praksi. Posvetit ću se jednome od tih univerzalnih fenomena - pojmu vidljivosti. Krenut ću od specificiranja problema vidljivosti u baroknom slikarstvu i zatim nastojati pokazati kako se usporedive paradigme prikazivanja mogu pronaći i kod suvremenih pokretnih slika. Nastojat ću pokazati kako stavljanje pod povećalo upravo baroknog stila nije proizvoljna odluka, nego je riječ o bitnoj formalno-strukturalnoj odrednici neodvojivoj od pojma vidljivosti za koji vjerujem da ima ponavljajući karakter u povijesti umjetnosti, od "spektakularnog" sedamnaestog stoljeća sve do suvremenog društva spektakla, te da je postao značajan teorijski problem i u mnogo širem obuhvatu suvremene znanosti o umjetnosti.