cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi: Suvremena umjetnost u doba spektakla

Laura Potrović
Postajanje bez Postojanja, Tijelo bez organa, Organi bez tijela

Tijelo bez organa konstituira se odnosom mašine za disanje, mašine za kretanje i mašine za gledanje. Nije bitno što proizvode Pokret, Dah i Pogled – već kako proizvode, bivaju proizvedeni ili samoproizvedeni kao procesualna tijela bez organa. Što tijelo izvođača jest – u procesu Postajanja bez Postojanja – tijelom kao takvim – te koji su uvjeti njegove proizvodnje? Tijelo odlikuju multiplicitet i simultanitet procesa, te promjenjivih uvjeta vlastite samoproizvodnje – Pokreta, Daha, Pogleda; jedan je oblik samoproizvodnje uvijek spojen s nizom drugih oblika iste. Organi kretanja/disanja/gledanja odlikuju se multiplicitetom logika kretanja/disanja/gledanja koje su u kontinuiranom odnosu propitivanja, transformacije i reorganizacije međusobnih "razlika koje uvijek izlaze na isto, premještajući se, klizeći prema intenzivnom osjećanju prelaska, stanja čistog i surovog intenziteta, lišenog svoje figure i svoje forme". Intenzitet, Postajanje i prijelaz proizlaze iz odnosa tijela bez organa (tijela koje nije organizirano kroz unutarnju podjelu i regije) i organa bez tijela (organa koji se odlikuju autonomijom na razini vlastite funkcije, relacije i reorganizacije). Posredstvom ovog odnosa tijelo izvođača uvijek je razsredišteno, izvedeno i izvedeno iz stanja Neimenljivog (l'Innommable) kroz koja prolazi. Razina izvedbe također problematizira vezu između dva ili više tijela u sklopu jednog organizma, onog izvedbe. Iako izvedbom problematiziramo ideju dva ili više tijela u sklopu jednog dijeljenog organizma, izvođačem možemo problematizirati ideju jednog tijela kao više kombiniranih organizama ili stupnjeva (re)organizacije.