cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi: Suvremena umjetnost u doba spektakla

Petra Krpan
Preobrazba spektakla kao događaja u filmu

Pojam spektakla kao događaja od važnosti je kod istraživanja promjene percepcije (kinematičkog) subjekta u filmskoj umjetnosti. Spektakl kao događaj u filmu mijenja plastičnost prostora/vremena, proizvodi nove vrijednosti i rekonstruira sliku. Medijalizacija samog događaja kao i novi oblik temporalnosti utječe na već unaprijed tehnološki zadanu percepciju. Kinematički način proizvodnje slike kod Jonathana Bellera iznova istražuje pojam gledanja kao ključnog u stvaranju nove paradigme slike spektakla. Subjekt procesom gledanja filma reorganizira društvo i paradoksalno samog sebe dok slika postaje rezultat proizvodnje. Problematika gledanja i percepcije dovodi do kolapsa prirode slike. Kinematičkim načinom proizvodnje slike dolazi do postava novog društvenog odnosa, totalnosti tih odnosa, ali i novog načina korporalnosti. Kinematografija i opticaj slike mijenjaju odnos jezik-slika-tijelo te uspostavljaju novi kinematički kapital.