cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi: Slika i anti-slika. Julije Knifer i problem reprezentacije

Nikola Dedić, Univerzitet u Beogradu

Modernizam i skepticizamJulije Knifer u kontekstu Wittgensteinove teorije jezika

Skepticizam je stanje “izvan” kriterija jezika kao intersocijalne kategorije, stanje odvojenosti od svijeta i drugih ljudi, odnosno stanje privatnosti, tj. Wittgensteinovim riječima – “privatnog jezika” i “metafizičke izolacije”. Skepticizam je inherentan modernističkom umjetničkom djelu i radu jer modernističko slikarstvo ili skulptura pokazuju da više nema stabilnih kriterija na osnovi kojih je moguće misliti određeni objekt kao umjetničko djelo, što znači – umjesto sa stabilnim konvencijama (kriterijima) tradicionalne umjetnosti, modernistički autor ove kriterije, odnosno medij svog umjetničkog rada, pronalazi iz početka – od nule. Ovo stanje Julije Knifer najbolje izražava riječima: “Prije nego počnem slikati, mogu danima stajati pred bijelom površinom, gledati je i misliti: ako sada počneš nema povratka. I tada me oblije znoj, to je nešto kao bolest znojenja pred praznom bijelom površinom.” Cilj rada je, prema tome, analizirati Kniferovo slikarstvo u skladu s postavkama Wittgensteinove teorije jezika; osnovna teza je da ovakvo slikarstvo nastaje unutar dijalektike između skepticizma, odnosno privatnog jezika i transcendencije, odnosno nadilaženja tog istog skepticizma.